ข้อควรระวังในการใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบพับได้

2022-08-09

1. ห้ามจุ่มลงในของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

2. กรุณาอย่าขีดข่วนพื้นผิวของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยวัตถุมีคม

3. เมื่อชาร์จเครื่องชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โปรดวางแผงโซลาร์เซลล์ในแสงแดดโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลการชาร์จที่ดีที่สุด

4. กรุณาอย่าวางเครื่องชาร์จไว้กลางแจ้งในวันที่ฝนตก

5. ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพไม่ควรเปิดเคสเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย